Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

(83) 352 24 47

przedszkolenr1@vp.pl

Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski, numer tel. 83 352 24 47, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prowadzenia przedszkola.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz zgodnie z odrębnymi przepisami w tym przepisy archiwalne.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa i udzielone przez Państwa zgody.
5. Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd) lub podmioty wobec, którego przedszkola ma obowiązek udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do wnioskowania o ich poprawienie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że naruszane są przepisy RODO w kwestii przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, gdy o przetwarzaniu danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny.